Výpočet zorného úhlu kamery

Pokud snímáme scénu pomocí kamery, tak její část zachytíme v určitém rozsahu jako obraz, který pak zobrazíme na monitoru. Tento rozsah se nazývá zorný úhel, který se měří mezi spojnicemi od objektivu na jeho středové ose ke okrajem snímaného obrazu v horizontální, vertikální a diagonální rovině. Tyto úhly se pak nazývají horizontální, vertikální a diagonální zorný úhel.
Zorný úhel se zužuje při použití teleobjektivu a naopak se rozšiřuje při použití širokoúhlého objektivu. Takže při širším zorném úhlu se snímá širší oblast scény.
Zorný úhel kamery se mění i v závislosti na velikosti obrazového snímače (viz "Obrazový snímač"). To znamená, že při použití objektivů se stejnou ohniskovou vzdáleností, budou mít kamery s 2/3 "CCD snímači a kamery s 1/2" snímači různé zorné úhly.

Zorný úhel lze vypočítat například podle následujícího vztahu:

 

w: zorný úhel
y: rozměr snímané scény (šířka obrazu v horizontálním, vertikálním nebo diagonálním směru).
f: ohnisková vzdálenost
 
 
 
 

tabulka 

TSS1

 

TSS2