Výběr záznamového zařízení

Výběr DVR

DVR rekordér

DVR rekordér je zařízení, zajiśťující záznam obrazu z bezpečnostních kamer na paměťové médium. Dříve se využívalo pro tento záznam magnetických pásek jako u běžného videorekordéru, dnes již záznam probíhá téměř výlučně na pevný disk. Pevný disk u všech našich rekordérů využívá standartní rozhraní SATAII, proto lze použít disky shodné s pevným diskem pro PC. Ale pozor - je třeba si uvědomit, že v DVR rekordéru je mnohem menší prostor než ve většině počítačů, a vzhledem k požadavku na minimální hluk při provozu zařízení se zde často nenachází ani ventilátor. Proto doporučujeme volit pevné disky se zvýšenou odolností proti teplotním výkyvům, které jsou přímo určeny pro použití v těchto zařízeních. Cena těchto disků je sice o cca 15% vyšší, je však vyvážena vysokou následnou spolehlivostí celého systému.Naše firma využívá v běžných instalacích téměř výhradně disky Seagatte Pipeline, se kterými mám tu nejlepší zkušenost.

U DVR rekordéru je kromě již zmíněné teplotní odolnosti dalším velmi důležitým parametrem jeho kapacita. Pro záznam v rozlišení D1 při rychlosti 25 snímků za sekundu (viz, níže) je třeba počítat na každou kameru cca 800 MB na 1 hodinu záznamu. Tento parametr je pouze orientční, protože potřebná kapacita je závislá na nastavené úrovni komprese, množství pohybu v obraze a dalších parametrech. Podle následujícího vzorce tak můžete určit přibližnou potřebnou kapacitu. Je třeba uvést, že se jedná o potřebnou kapacitu při trvalém záznamu všech kamer. V případě, že bude DVR rekordér nastaven na záznam pouze při pohybu, bude výsledná doba samozřejmě mnohem delší.

Kapacita (GB) = počet kamer*požadovaná délka záznamu(dny) * 19.2

Další parametry, jako rychlost zápisu a čtení pevného disku - nejsou v zabezpečovacích apliukacích dnes již u běžných systémů příliš důležité. I pomalejší pevné disky jsou zpravidla rachlostně plně dostačující. V případě, že se rozhodnete využít skutečně standartní disk pro osobní počítače, doporučujeme alespoň volit disk s nižším počtem otáček, protože tyto typy se méně zahřívají.

Při výběru samotného DVR rekordéru je nejdůležitějším parametrem samozřejmě nejvyšší kvalita obrazu, kterou je rekordér schopen zaznamenat - tedy rozlišení. To se udává v množstvích obrazových bodů obrazu. Používaná jsou následující rozlišení:

D1 - 720x576 bodů - Jedná se o rozlišení klasické (tedy nikoliv HD) televize v PAL formátu. Doporučujeme vždy vybírat rekordér, který toto rozlišení nabízí. U některých rekordérů naleznete pod rozlišením D1 rozměr obrazu 704x576 - což je také správný parametr, protože ve skutečnosti se zbývajících 16 obrazových řádků využívalo u přenosu klasické nalaogové televize například pro data služby TELETEXT. Reálné rozlišení obrazu je ve všech případech 704x576

HD1 - 720x288 bodů (Případně 704x288) - Přes lehce zavádějící zkratku HD se nejedná o záznam ve vyšším - ale naopak nižším rozlišení než je D1. Zkratka znamená Half D1. U jednodušších systémů a zvláště při využití kamer nižších cenových tříd může být toto rozlišení dostačující - navíc potřebná kapacita pevného disku se snižuje na 50% - tedy cca 400MB/hod.

CIF 352x288 bodů - Stále ještě jsou na trhu rekordéry, nabízející pouze rozlišení CIF. Vzhledem k tomu, že množství obrazových bodů je proti D1 pouze čtvrtinové, lze záznam v takto nízkém rozlišení opravdu používat pouze u přehledových systémů - například na záznam obsazenosti parkovacích míst na podzemním parkovišti - kdy poznáte barvu a typ vozidla, ale již ani na relativně krátkou vzdálenost nepřečtete SPZ. Toto rozlišení se jako maximální proto objevuje v naší nabídce už pouze u speciálních rekordérů s velkým počtem obrazových kanálů - 24 a 32.

QCIF - 176x144 bodů - Pro záznam se toto rozlišení dnes již nepoužívá, své uplatnění však může nalézt při kódování videa pro přenos na mobilní telefony s malým displejem kde lze zajistit relativní plynulost přenášeného obrazu bez vysokých nároků na přenosovou rychlost GSM sítě.

Dalším parametrem, rozhodujícím o kvalitě výsledného záznamu, je počet snímků za sekundu, které je rekordér schopen zaznamenat. V tomto směru doporučujeme u ostatních prodejců opratrnost. Parametry rozlišení a počet snímků jsou zpravidla uváděny samostatně, což může vést k milnému dojmu. Například - prodejce uvádí rozlišení D1 a maximální rychlost 25 snímků za sekundu. Po nákupu pak zjistíte, že rekordér umí skutečně D1 rozlišení, ale rychlost 25 fps lze nastavit pouze při použití rozlišení CIF. Někteří prodejci pak uvádejí počet snímků i vyšší než 25 - tedy 100/200/400. Jedná se o jiný typ výpočtu, kdy je třeba tento uváděný počet vydělit počtem kanálů rekordéru. Žádný zabezpečovací rekordér nezaznamenává jednotlivé kanály v rychlosti větší než 25 fps.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zabezpečovací systém, není však plynulost obrazu zase až tak důležitá jako rozlišení. Výsledkem záznamu totiž nemá být plynulý film, ale důkazní materiál při případné krádeži, proto snímková frekvence 13 fps je také dostačující.
U nejbějžnějších rekordérů pro malé systémy v naší nabídce - tedy rekordérů se 4mi kanály - je rychlost záznamu dnes již vždy D1/25FPS.

Po výběru rekordéru dle výše uvedených požadavků doporučujeme také zkontrolovat, zda rekordér má všechny funkce které potřebujete. Zde je přehled těch nejběžnějších:

Záznam při pohybu - pravděpodobně ta nejdůležitější funkce DVR rekordéru. Pro každý kanál se dá trvale, nebo v zadaném časovém úseku nastavit možnost, kdy je záznam pořizovám pouze v případě, že se v záběru vyskytuje pohyb. Pro tuto aplikaci není třeba žádných pohybových čidel. Kamera obraz odesílá do rekordéru trvale, a DVR vyhodnocuje, zda dochází ke změně obrazu, tedy k pohybu. Pokud ano, zahajuje se záznam. Většina našich rekordérů umožňuje záznam s přednahráváním. V tomto případě je trvale v paměti rekordéru cca 5 sekund posledního záznamu, které jsou v případě pohybu předřazeny před pořizovaný záznam na pevném disku.

Alarmové vstupy/výstupy - Některé rekordéry jsou vybaveny několika vstupy a výstupy, které mohou sloužit k připojení například vstupů standartních pohybových či dveřních/okeních čidel či naopak k připojení alarmového výstupu do zabezpečovací centrály. Řešení s využitím klasických pohybových čidel se někdy používá při pořizování nočního záznamu ve venkovním prostředí. Infračervené světlo kamery je totiž lákadlem pro noční hmyz, který pak spouští noční záznam v letních měsících prakticky pořád. Další možností využití alarmových vstupů je pak při použití ve spojení s pohyblivou kamerou, kdy jde nastavit, že při otevření dvěří či vrat do areálu se tato kamera otočí na zadanou pozici - tedy tak aby v tu chvíli optimálně zabírala například tyto dveře.

Zobrazení kanálů - Funkce, která popisuje možnosti zobrazení kanálů rekordéru na připojené televizi či monitoru. Některé rekordéry umožňují zobrazení pouze 1 vybraného kanálu. Všechny rekordéry, které naleznete v naší nabídce vždy umí zobrazit celou řadu rozložení kanálů.

RS-485 rozhraní - Dvoudrátové rozhraní, které je nutností pro ovládání pohyblivých kamer, či kamer se vzdáleně řízeným Zoomem. Zpravidla svorkovnice s konektorem na zadní straně rekordéru, označená RS-485 + / RS-485-.

CZ Rozhraní - Označuje, že uživatelské rozhraní pro konfiguraci rekordéru bylo přeloženo do českého jazyka. Jedná se o rozhraní dostupné z připojené televize nebo monitoru.

Připojení k internetu - Všechny rekordéry v naí nabídce již disponují RS-485 portem pro připojení k počítačové síti, případně k internetu. Pro konfiguraci připojení doporučujeme spolupráci se správcem PC sítě, protože vyžaduje alespoň minimální znalosti problematiky PC sítí.

ON-Line dohled - Funkce, umožňující pomocí prohlížeče Internet Explorer, či pomocí aplikace DMS z dodaného disku živý náhled na obraz z připojených kamer.

Vzdálené přehrávání záznamů - Funkce přehrávání uložených zabezpečovacích záznamů staršího data z pevného disku přes připojení z Internet Exploreru nebo z dodávané aplikace

Připojení více DVR - Možnost CMS aplikace, kdy je do jednoho zobrazení a případně místního záznamu zařazen více než jeden DVR rekordér. Dnes již standartní funkce u všech dodávaných modelů.

Vzdálená konfigurace - Možnost změny nastavení DVR rekordéru přes PC aplikaci či Internet Explorer

Podporované OS mobilních telefonů - Podporované operační systémy mobilních telefonů. Pokud je DVR rekordér korektně připojen do sítě Internet, je možné pomocí speciální aplikace zjískat přístup na kamery i z pomocí mobilního telefonu. Aplikaci naleznete na dodaném CD. Ve většině případů se nachází také na aplikačním obchodu daného operačního systému. V naší firmě využíváme mobilní telefony s operačním systémem Android ve spojení s aplikací IP Cam Viewer od vývojáře Danny Choi. U DVR rekrdérů je většinou k dispozici aplikace Mobile Eye Viewer pro většinu operačních systémů. Vzhledem k častým aktualizacím operačních systémů mobilních telefonů však bohužel nelze garantovat funkčnost dané aplikace ve všech verzích OS.

Podpora FTP - Funkce, umožňující nahrání posledních záznamů v případě alarmu na FTP server. Tato funkce je užitečná pro rychlé zálohování záznamů ve chvíli, kdy může být DVR server zničen nebo odcizen.

Podpora EMAIL Alarmů - Funkce, umožňující zaslání alarmové informace na zadanou E-mailovou adresu. Alarm na mobilní telefon se zpravidla řeší automatickým forwardováním dané emailové adresy.

Dynamic DNS - Podpora dynamického DNS umožňuje připojení rekordéru do sítě internet v případě, kdy poskytovatel připojení sice poskytuje veřejnou IP adresu, ale pouze přidělovanou DHCP serverem. V tom případě se tato adresa může v čase měnit. Služba Dynamic DNS - www.dyndns.org - zajišťuje automatickou aktualizaci DNS záznamu ve svém jmenném serveru.

PPPoE - Funkce, umožňující DVR serveru aktivovat spojení pomocí protokolu "Point-to-Point Protokol over Ethernet" a tak vytvoření IP tunelu.

Posledním parametrem je pak typ kabeláže, pro který je DVR rekordér určen. V naprosté většině případů jsou na rekordéru k dispozici pouze BNC konektory pro připojení VIDEO signálu, a konektory CINCH pro případné připojení zvuku. Vzhledem k tomu, že se dnes již kabeláž častěji řeší pomocí UTP kabelů, využívají se redukce mezi těmito systémy, nazývané UTP Baluny. V naší nabídce naleznete i rekordér, který již má výstupy přímo na UTP kabel, a v jeho dodávce naleznete i redukce na stranu kamery. Tento rekordér - EDR-H904UTP - tak v sobě integruje i kompletní napájecí jednotku pro kamerový systém.