Související normy

Související normy

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

Co znamená IPxx? Co je to? Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly.
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

Ochrana před vniknutím pevných cizích předmětů

První číslice Stupeň krytí
Krátký popis Definice
IP 0X bez ochrany bez ochrany
IP 1X dlaní velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2X prstem malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3X nástrojem drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4X nástrojem velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5X jakoukoli pomůckou prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6X jakoukoli pomůckou prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

Ochrana proti vniknutí vody

Druhá číslice Stupeň krytí
Krátký popis Definice
IP X0 bez ochrany bez ochrany
IP X1 kapající ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP X2 kapající při sklonu do 15° ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP X3 šikmo dopadající ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP X4 stříkající ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP X5 tryskající ochrana před tryskající vodou
IP X6 při vlnobití ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP X7 ponoření ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP X8 trvalém ponoření pod tlakem ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

 

Mechanická odolnost kamer a jejich částí

Podle nového označení jsou stupně IK řešení v rámci normy STN EN 62262 (330 330): 2003 - Stupně ochrany elektrických zařízení proti venkovním mechanickým nárazům (kód IK), resp. normy ČSN EN 62262 (330335): 2004 - Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
Předmětem těchto norem, už jak napovídá jejich samotný název, je klasifikace stupňů ochrany proti škodlivým venkovním mechanickým nárazům u elektrických zařízení do 72,5kV. Označení je v stupních IK00 – IK10, které jsou poskytované samotnými kryty. Odolnost je definovaná rázovou energií v Joulech. Jednotlivým stupni odpovídá úder kladivem o hmotnosti 0,2 až 5kg z výšky 75 až 400mm podle níže uvedené tabulky:

Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům se stanovuje třídami IK