Instalace kamerového setu

Instalace

Kabeláž

Kabeláž kamerového systému zahrnuje propojení jednotlivých kamer a DVR rekordéru. V naší nabídce naleznete dvě možná řešení tohoto spojení:

Hotové kabely BNC-DC

Tyto kabely v sobě slučují přenos videosignálu a napájení pro kamery. Jejich instalace je velmi snadná, protože jsou dodávány již s osazenými konektory BNC a DC. Kabely v nabídce naleznete v délkách 10/20/30/40 a 50 metrů. Jiné délky kabeláže bohužel nabídnout nemůžeme, protože kabely jsou dováženy již hotové. Nevíhodou tohoto druhu propojení je v případě průchodu přes zeď vrtání otvorů, kterým projde celý konektor. V případě, že Vám při instalaci část kabelu zbyde, samozřejmě jej nestříhejte, konektory by již nebylo možné znovu nasadit. Přebytek kabelu také není možné smotat do malého průměru, protože dochází k efektu cívky který může způsobit rušení v obraze. Nejvhodnějším řešením v tomto případě je volné rozložení přebytečného kabelu například na stropním podhledu, či v půdních prostorách.

UTP Kabely

Ve většině případů se při dnešních instalacích používají kabely UTP, shodné s typem kabelů využívaných pro počítačové sítě. Tyto kabely se dodávají v balení po 100/330 a 1000 metrech. Pro propojení UTP kabelu s DVR rekordérem je třeba použít propojovací sadu - tzv. UTP Balun. Toto zařízení kromě samotného fyzického propojení konektorl zajištuje ještě aktivní převod mezi kabeláží s různou úrovní impedance, tedy mezi koaxiálním kabelem a UTP. Sada UTP balunů se zkládá ze dvou částí, z nichž je jedna umístěna přímo u DVR rekordéru, a druhá pak u kamery. Mezi těmito částmy je instalován samotný UTP kabel, který zajišťuje přenos napájení, videosignálu a má vyhrazený přenosový pár i pro přenos zvukového signálu z mikrofonu. Nevýhodou instalace tohoto kabelu je nutnost jeho osazení konektory (Kleště, potřebné pro osazení, naleznete v naší nabídce pod označení N-KLRJ45E za cenu cca 150Kč), tato nevýhoda je však několikanásobně vyvážena univerzálností této kabeláže, možnosti využití případných stávajících rozvodů a potřeby průrazů o průmeru pouze 7mm.
Pozor, je třeba si uvědomit že UTP Balun nemění analogovou kameru na IP kameru, ale pouze využívá shodného typu vedení! Při využití stávajícího rozvodu je třeba postupovat opatrně, protože pokud připojíte napájení do kabelu, na jehož druhém konci bude PC nebo případně switch, můžete tato zařízení nenávratně poškodit.

Přenos na delší vzdálenosti

U rozsáhlých areálů může vznikat potřeba vedení delšího než 150m, které je limitem pro pasivní standartní UTP Balun. V tomto případě je možno se stejným kabelem použít tzv. aktivní soustavu balunů, která obsahuje zesilovač signálu s nastavitelným zesílením. Teoreticky je možné tímto způsobem dosáhnout přenosu až na vzdálenost 3km, nicméně v praxi jsme jsme zatím instalovali nejdelší vedení cca 800 metrů. Je pravdou, že při nastavení zesílení byl u tohoto spoje zesilovač stále ve spodní polovině své kapacity.

Vedení více videosignálů po jednom UTP kabelu

V některých případech je vhodné po jednom UTP kabelu zajistit přenos několika signálů najednou. Typickým příkladem je například osmikamerový systém, pokrývající dvě oddělené budovy. Není nutné instalovat do druhé budovy 4xUTP kabel pro zajištění přenosu ze 4 kamer. Výhodnějším řešením bývá vedení pouze jednoho kabelu ve spojení s 4-kanálovým přenosem videosignálu. Tento speciální balun zajištuje však pouze videosignál, napájení kamer druhé budovy je pak třeba řešit v místě instalace, nejlépe s využitím izolátoru pro eliminaci zemní smyčky, vytvořené různým zemním potenciálem mezi budovami.

Vedení souběžně se střídavým napětím

V některých případech je třeba vézt část kabelu soubežně s vedením 220/380V rozvodů. Pokud skutečně neexistuje jiné řešení, doporučujeme spoje vézt pomocí kabelů se stíněním, tedy kabelů STP. Samotné stinění je třeba co nejlépe uzemnit. Při použití UTP kabelu bude v lepším případě docházet ke značnému rušení obrazu, v horším případě bude akumulované napětí dostatečně vysoké pro poškození kamery nebo rekordéru. V každém přípdě důrazně doporučujeme při podobné instalaci využívat izolátorů s frekvenčním filterem.

Napájení systému

Z naší praxe můžeme potvrdit, že napájení systému je příčinou přibližně 80-ti procent problémů s provozem kamerové sady. Proto věnuje dostatečný čas výpočtu potřebného výkonu napájecí soustavy a při instalaci kabeláže se snažte o minimalizaci možnosti vzniku přechodových odporů na konetorech vedení. Je třeba vždy po instalaci systému provézt test jeho funkčnosti a to při zapnutém infračerveném přisvícení všech kamer! U typické kamery je odběr v nočních hodinách se zapnutým přisvýcením několikanásobně vetší, než odběr přes den.

Pokud si nejste jisti, doporučujeme do objednávky uvézt požadavek na doplnění napájecí soustavy, kterou Vám zpočítáme na základě objednaných komponent systému.

Napájecí zdroje

V naší nabídce naleznete celou řadu napájecích zdrojů pro napětí 12V, které je využíváno v našich systémech u všech komponent, s vyjímkou několika SpeedDome kamer, které využívají 220V nebo 24V AC napájení. DVR rekordéry mají vlastní zdroje, jejich odběr není tedy třeba do výpočtu zahrnovat. Při výpočtu je třeba vždy uvažovat situaci se zapnutými přísvity všech kamer a brát v úvahu i délku vedení a případný úbytek napětí na vedení. Pro systémy, obsahující více než 4 kamery, či obsahující vedení nad 50m k některé z kamer je vhodné volit průmyslové napájecí zdroje. Tyto zdroje nabízí vyšší stabilitu napětí a možnost regulace v rozsahu cca 10%. Což může být vlastnost užitečná při dlouhých vedeních ke kamerám. V případě, že systém obsahuje velké rozdíly v délkách jednotlivých kabelů. může být třeba z důvodu úbytku napájecího napětí například místo 1x120W zdoje využít 2x zdroj 60W, každý nastavený na jiné výstupní napětí. V případě, že některá z kamer vyžaduje vedení delší než 100m, je vhodné řešit její napájení v místě instalace a nikoliv vzdáleně od DVR rekordéru. Samozřejmě je třeba opět využít izolační prvky pro eliminaci vlivů různého zemního potenciálu.