Videoanalytické funkce u kamer a záznamových zařízení Dahua

Základní popis inteligentních a analytických funkcí

Připravili jsme praktický přehled inteligentních a analytických funkcí u vybraných modelových řad kamer a záznamových zařízení Dahua.

Tyto analytické funkce lze využít například v obchodech, večerkách, parkovištích apod.

Pro bližší informace nás kontaktuje na obchod@ddq.cz

  • Detekce obličeje (Face Detection)
  • Detekce opuštěného (přidaného) objektu (Object Abandoned)
  • Detekce chybějícího (odebraného) objektu (Object Missing)
  • Narušení zóny (Intrusion)
  • Překročení čáry (Tripwire)
  • Změna scény
  • Počítání osob (People Counting)
  • Teplotní mapy (Heat Map)

 

Detekce obličeje

Kamera aktivně vyhledává ve snímané scéně lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.

demo detekce tvare

 

 
Detekce opuštěného (přidaného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.

demo detekce opusteneho objektu3

       
                    

 

Detekce chybějícího (odebraného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

demo detekce odcizeneho objektu

 

  

Narušení zóny

Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.

demo naruseni zony

 

 

Překročení čáry

Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.

demo prekroceni cary

 

Změna scény

Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu ve scéně.


demo zmena sceny

 

Počítání osob

Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.

 

pocitani lidi dahua

 

Teplotní mapy

Teplotní mapy pomáhají prodejcům s vhodným rozmístěním zboží, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa v prodejně, kde zákazníci tráví nejvíce času.

heat_mapa